Brak reakcji na pomoce jeździeckie

Koń z bujną grzywą

Jazda konna wymaga od jeźdźca sprawnego posługiwania się pomocami jeździeckimi. Są one językiem komunikowania się pomiędzy jeźdźcem, a wierzchowcem. Podzielić je można na pomoce naturalne oraz dodatkowe.

Do pomocy naturalnych zaliczyć można:

Dosiad
Łydki
Oddziaływanie rękoma
Oddziaływanie głosem

W ramach pomocy sztucznych zaliczyć można:

1. Palcat
2. Ostrogi

Zatem mamy pełny wachlarz narzędzi pozwalających jeźdźcowi na wpływanie na swego konia. Może się zdawać, iż wystarczające jest odpowiednie wykorzystywanie ich, by móc jeździć na wierzchowcu. Niestety mimo tego, że właściwe władanie pomocami jeździeckimi jest niezbędne do jazdy na koniu nie zawsze on reaguje na nie w odpowiedni sposób. Z jakiego powodu tak się dzieje?

Przede wszystkim trzeba zobaczyć czy błąd związany z niereagowaniem na pomoce jeździeckie leży po stronie zwierzęcia czy jeźdźca. W większości przypadków okazuje się, że zła komunikacja jest wynikiem błędów po stronie jeźdźca.

Najczęstszym błędem jest niewłaściwe lub niedbałe wykorzystywanie pomocy jeździeckich. Pomoce jeździeckie są tylko wtedy efektywne jeśli jeżdżący używa ich zajmując właściwe miejsce w siodle, postawę oraz stosując je we właściwym miejscu.
Bardzo ważną kwestią jest używanie pomocy z umiarem. Za mocne ich używanie może znieczulić naszego wierzchowca na ich działanie, a zbyt słabe nie przyniesie upragnionego skutku.
Pomoce jeździeckie powinny być używane z wyczuciem, a ich intensywność musi być stopniowana.

Kolejnym ważnym błędem popełnianym przez jeżdżących jest brak łączenia pomocy jeździeckich ze sobą. Czasami bywa tak, że jeżdżący stara się oddziaływać na wierzchowca używając jednej pomocy jeździeckiej. Ponad to inne pomoce mogą być stosowane przeciwstawnie z naszymi zamierzeniami.

Kolejnym poważnym błędem popełnianym przez jeźdźców jest złe wyczucie chwili w używaniu pomocy jeździeckich. Ważne aby pomoce jeździeckie były stosowane we właściwej kolejności. Pierw dosiad, łydka, ręce oraz głos jeźdźca. Działanie nie powinno być zbyt powolne.

Ostatnia sprawą powiązaną z brakiem skuteczności pomocy jeździeckich jest upór albo chęć władania przez konia. Nasz wierzchowiec może chcieć próbować narzucać nam swoje zamiary, żeby tego nie robił powinniśmy konsekwentnie oraz pewnie stosować pomoce jeździeckie.

Nie zapominajmy, że nawet jeśli znamy mechanizmy stosowania pomocy jeździeckich i posiadamy wysokiej jakości sprzęt jeździecki nie gwarantuje to, że nasz wierzchowiec nas posłucha. Powinniśmy wtedy dokładnie przeanalizować taką sytuację starając się znaleźć powód takiego postępowania. Jazda konna wymaga od nas ciągłego doskonalenia się, a nasze doświadczenie będzie się powiększało z każdą godziną spędzoną w siodle.